• O NAMA
  • DALEKOVODI
  • TRAFOSTANICE
  • NISKONAPONSKE MREŽE
  • JAVNA RASVETA
  • ELEKTRIČNE INSTALACIJE
  • PROJEKTOVANJE I MERENJE
  • MEHANIZACIJA
  • KONTAKT

NAŠE REFERENCE

1. OPŠTINA ROŽAJE

ul. Rifata Burdževića                    
ul. Karavanski put sa izvodima      
ul. Kosovska                              
ul. Veljka Vlahovića
ul. Ibarčanska


2. GRAD NOVI PAZAR

- Gradski trg i pešačke zone ul. 28 novembra
- Plato ispred sportske dvorane "PENDIK"
- Fudbalski tereni Šutenovac
- Rekonstrukcija magistralnog puta


3. OPŠTINA SJENICA

- Rekonstrukcija 1500 komada svetiljki

115 stubova
180 stubova
 35 stubova
 20 stubova
 25 stubova
108 stubova 

Reflektorsko osvetljenje stadiona FK NOVI PAZAR

 

  ALL RIGHTS RESERVED © SEA DOO